Allmänna resevillkor

Läs mer här. http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor

Resegaranti

UTG RESEPRODUKTION ställer givetvis erforderliga resegarantier enligt resegarantilagen. Resegarantin kan ge dig som resenär ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Dina pengar är alltså skyddade från din första inbetalning till dess att resan är helt genomförd.

Särskilda resevillkor

Nedan angivna särskilda resevillkor gäller före SRF:s allmänna villkor för paketresor. Dessa särskilda resevillkor för individuella resor kompletterar SRF:s villkor för paketresor.

Resevillkoren gäller för UTG Reseproduktions researrangemang för gruppresor

Bokning och betalning

Du bokar din resa via vår hemsida: UTG Reseproduktion. Eller i särskilda fall via telefon eller e-post.

Anmälningsavgiften på 3000 SEK per person och skall betalas inom 7 dagar, därefter är din plats på resan garanterad.

Slutbetalning skall vara UTG Reseproduktion AB tillhanda senast 60 dagar före avresan. Anmälan är bindande först då anmälningsavgiften har erlagts.

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan avresa återbetalas hela resan förutom depositionsavgiften.

Vid avbokning av resa 59 dagar innan avresa och fram till 31 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris.

Vid avbokning från 30 dagar innan avresa och fram till avresa är det ingen återbetalning.

För vissa resor kan det finnas undantag från dessa regler, de meddelas i så fall vid bokningstillfället.
Kostnader för evenemangsbiljetter och visum återbetalas ej.
UTG Reseproduktion har rätt att häva ett avtal om UD (Utrikesdepartementet) avråder resenärer från att till ett visst resmål eller land. Kontakta UTG Reseproduktion för information om hur ombokning är möjligt. Expeditionskostnad 300 SEK per person tillkommer för samtliga ändringar.

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som erbjuder förmånliga avbeställningsskydd och reseförsäkringar, som vi förmedlar. I grundpriset för resan ingår aldrig avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Uppgifterna på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig UTG Reseproduktion rätten att ställa in resan. UTG Reseproduktion AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.