Allmänna resevillkor
Läs mer här:

http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor

Särskilda resevillkor
Nedan angivna särskilda resevillkor gäller före SRF:s allmänna villkor för paketresor. Dessa särskilda resevillkor för individuella resor kompletterar SRF:s villkor för paketresor.

Resevillkoren gäller för ACADEMICA by UTG RESEPRODUKTIONS researrangemang för gruppresor.

Bokning och betalning
Du bokar din resa via vår hemsida: www.utgreseproduktion.se
Eller i särskilda fall via telefon 08-120 525 00
Alt på e-post: info@utgreseproduktion.se

Anmälningsavgiften på 3000 SEK per person och skall betalas inom 7 dagar, därefter är din plats på resan garanterad.

Slutbetalning skall vara ACADEMICA by UTG RESEPRODUKTION tillhanda senast 60 dagar före avresan. Anmälan är bindande först då anmälningsavgiften har erlagts.

Resenärens rätt till avbeställning av resa Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan avresa återbetalas hela resan förutom depositionsavgiften.
Vid avbokning av resa 59 dagar innan avresa och fram till 31 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris.
Vid avbokning från 30 dagar innan avresa och fram till avresa är det ingen återbetalning.
För vissa resor kan det finnas undantag från dessa regler, de meddelas i så fall vid bokningstillfället.

Kostnader för evenemangsbiljetter och visum återbetalas ej.

ACADEMICA by UTGRESEPRODUKTION har rätt att häva ett avtal om UD (Utrikesdepartementet) avråder resenärer från att till ett visst resmål eller land. Kontakta oss för information om hur ombokning är möjligt. Expeditionskostnad 300 SEK per person tillkommer för samtliga ändringar.

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som erbjuder förmånliga avbeställningsskydd och reseförsäkringar, som vi förmedlar. I grundpriset för resan ingår aldrig avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Uppgifterna på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker.

Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig ACADEMICA by UTGRESEPRODUKTION rätten att ställa in resan.

Resegaranti
ACADEMICA by UTGRESEPRODUKTION ställer givetvis erforderliga resegarantier enligt resegarantilagen. Resegarantin kan ge dig som resenär ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Dina pengar är alltså skyddade från din första inbetalning till dess att resan är helt genomförd.

Särskilda villkor för föreläsningar/föreläsningsserier

Särskilda villkor för föreläsningar/föreläsningsserier
Kursstart och kallelse
Anmälan till föreläsningsserier sker till ACADEMICA by UTG RESEPRODUKTION på info@utgreseproduktion.se alt på telefon 08-120 525 00.

En muntlig anmälan är endast preliminär En muntlig anmälan är endast preliminär. Genom att betala din föreläsningsavgift senast 7 dagar efter erhållen faktura, garanteras du din plats.
Vi följer konsumentlagstiftningens regler vilket innebär att hela avgiften betalas på en gång och blir bindande efter två veckor. Inom dessa två veckor har du rätt att ångra din anmälan genom att ringa eller skicka ett meddelande till oss. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt inom 30 dagar från den dag som du lämnade meddelandet. En administrationsavgift på 150 kr utgår om du ångrar din anmälan före startdatum. Om vi mot förmodan tvingas ställa in en föreläsningsserie före kursstart, får du givetvis tillbaka hela kursavgiften.

Vi erbjuder inte längre möjligheten att boka enstaka föreläsningstillfällen. Däremot är ett enstaka föreläsningstillfälle inte personligt och kan erbjudas annan deltagare, under förutsättning att detta meddelas oss.